Kinh tế xanh là gì?

an.buixuan's picture
Printer-friendly versionSend by email

Mục tiêu của phát triển là nâng cao điều kiện và chất lượng cuộc sống, tạo lập cuộc sống công bằng và bình đẳng giữa các thành viên. Trong một thời gian khá dài, người ta thường đặt mục tiêu kinh tế quá cao, xem sự tăng trưởng về kinh tế là thước đo duy nhất của sự phát triển. Trong những năm gần đây do quá trình phát triển kinh tế toàn cầu gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sống của con người nói riêng và sinh giới nói chung nên xu hướng xây dựng một nền kinh tế bền vững đang càng ngày càng được quan tâm nhắm đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện tại, đồng thời không làm ảnh hưởng, tổn hại đến những khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai. Phát triển bền vững được phân tích theo ba khía cạnh: bền vững về kinh tế, bền vững về xã hội và bền vững về môi trường (hình 1) 

Hình 1. Các khía cạnh của phát triển bền vững (khoa MT, 2008)

Kinh tế xanh là một cách tiếp cận phát triển mới, được xuất hiện gắn liền với bối cảnh tác động tiêu cực ngày càng rõ rệt, to lớn của biến đổi khí hậu và đang được nhiều quốc gia quan tâm áp dụng trong hoạch định chiến lược phát triển của mình trong thế kỷ 21.

Các mâu thuẫn giữa môi trường và phát triển kinh tế - xã hội đã dẫn đến một số thừa nhận: nguồn tài nguyên của trái đất không phải là vô tận mà con người có thể khai thác hoặc thống trị theo ý mình, thừa nhận các giới hạn của tự nhiên và sự cần thiết phải sống hài hòa với tự nhiên, cần thiết phải tính toán đến lợi ích chung của cộng đồng, của các thế hệ tương lai và các chi phí môi trường cho sự phát triển… Nền kinh tế xanh là nền kinh tế có mức phát thải thấp, sử dụng hiệu quả tài nguyên và hướng tới công bằng xã hội. Tiếp cận kinh tế xanh không thay thế cho phát triển bền vững mà là một cách thức thực hiện phát triển bền vững, trong đó nhấn mạnh nhiều hơn tới khía cạnh tài nguyên và môi trường.

Lấy mục tiêu môi trường làm mục tiêu hàng đầu, kinh tế xanh có tiêu điểm: tài nguyên và môi trường được xem là nhân tố có tính quyết định đến tăng trưởng kinh tế, cải thiện chuỗi giá trị, đem lại sự ổn định và thịnh vượng lâu dài. Phát triển kinh tế xanh phải đưa lên hàng đầu việc sử dụng tiết kiệm và hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo vệ môi trường. Điều này cũng có nghĩa là bền vững về môi trường được coi là tâm điểm của kinh tế xanh.

Kinh tế Xanh là nền kinh tế vừa mang lại hạnh phúc cho con người và công bằng xã hội, vừa giảm thiểu đáng kể các rủi ro về môi trường và khủng hoảng sinh thái. Việt Nam là quốc gia đã tiếp cận với Kinh tế Xanh bằng những chương trình cụ thể. Điều này khẳng định quyết tâm của Chính phủ trong việc thực hiện mục tiêu tái cơ cấu kinh tế trong phát trển bền vững, giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu.

Thay lời kết: " Có lẽ không mấy người trong doanh nghiệp hôm nay có thể hoài nghi rằng tính bền vững xã hội và môi trường sẽ là những động lực kinh doanh cho những tập đoàn đa quốc gia trong phần đầu thế kỷ 21” (Patrick J. Cescau, Unilever)

MT-HS