Giới Thiệu

Printer-friendly versionSend by email

 

DỰ ÁN "ĐẠI HỌC XANH"

Sự cần thiết của dự án

Xu hướng xây dựng các cơ sở giáo dục phát triển bền vững là một xu hướng mới trên thế giới phát triển từ nhiều năm nay. Nhiều trường đại học tự chuyển đổi nâng cao về mặt vật chất cũng như hoạt động vận hành theo tiêu chí thân thiện với môi trường như các chương trình đào tạo, nghiên cứu, hoạt động cộng đồng bảo vệ môi trường, các hoạt động những công trình xây dựng xanh, những hệ thống sử dụng năng lượng tái tạo, tái sử dụng nước thải, chất thải rắn tạo nên các trung tâm zero emision.

Việt Nam là một quốc gia bị tác động nhiều bởi sự mất cân bằng sinh thái và những tác động xấu về mặt môi trường cũng như xã hội do sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và áp lực cạnh tranh toàn cầu. Chúng ta đang đứng trước thách thức phải nhanh chóng xây dựng các trường đại học đạt được các tiêu chí thân thiện với môi trường làm những cái nôi để xây dựng một xã hội bền vững.

Mục tiêu của dự án:

Xây dựng Hoa Sen thành một trường đại học thân thiện với môi trường, tác động tốt với cộng đồng

Nội dung thực hiện:

1. Chương trình đào tạo

 • Xây dựng chương trình giáo dục môi trường cho toàn sinh viên Hoa Sen: đưa ra những môn học về bảo vệ môi trường (như con người và môi trường) và lồng gép nội dung bảo vệ môi trường vào các môn học khác.
 • Xây dựng và mở các ngành có bảo vệ môi trường với tiêu chí sử dụng hợp lý nguồn lực của ĐH Hoa Sen.
 • Xây dựng các chương trình liên kết với nước ngoài: Tăng cường giảng dạy bằng tiếng Anh một số môn chuyên ngành làm cơ sở mở chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, liên kết đào tạo với trường quốc tế; đưa sinh viên, giáo viên đi học, nghiên cứu tại các cơ sở nước ngoài về chuyên ngành bảo vệ môi trường

2. Cơ sở vật chất

 • Hoàn thiện các phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành cho các ngành học liên hệ với môi trường:
 1. Phòng thí nghiệm hóa học môi trường,
 2. Phòng thí nghiệm sinh học môi trường,
 3. Phòng thí nghiệm công nghệ môi trường,
 4. Vườn thí nghiệm sinh học ngoài trời (Open lab)
 5. Cơ sở thực tập ngoài trường như Làng tre Phú An, Bình Dương,
 6. Liên kết với các trung tâm phát triển giáo dục trong và ngoài nước như “Thế hệ Trẻ”, Đà Lạt
 • Cải tạo các tòa nhà với tiêu chí giảm thiểu sử dụng nước, sử dụng điện, ứng dụng các công nghệ sử dụng năng lượng tái tạo (ánh sáng mặt trời, gió…)
 1. Thiết kế bổ sung hệ thống năng lượng sạch, hệ thống tiết kiệm năng lượng cho tòa nhà mới xây
 2. Thiết kế hệ thống sử dụng tiết kiệm năng lượng ở các cơ sở có sẵn
 3. Xây dựng biện pháp tiết kiệm năng lượng cho tất cả các cơ sở của Hoa Sen (sử dụng điện, nước)
 • Xây dựng các hệ thống thu gom phân loại chất thải rắn tại nguồn, tái chế các chất thải rắn trong nhà trường bao gồm biện pháp giáo dục nhận thức trong nhân viên, sinh viên
 • Thiết kế khu trường mới với tiêu chí “trường đại học Xanh”: những công trình xây dựng xanh, những hệ thống sử dụng năng lượng tái tạo, các loại thực phẩm hữu cơ địa phương, những hệ thống giao thông với mức độ ô nhiễm thấp, những lối đi dành cho xe đạp, các bể chứa nước mưa tại chỗ, các hệ thống xử lý nước thải sinh thái, các hệ thống xử lý, tái chế chất thải rắn, các sản phẩm tươi sạch, cũng như các cơ sở vật chất khác tạo ra ít khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

3. Hoạt động cộng đồng

 • Xây dựng các chương trình hoạt động với doanh nghiệp: Liên hệ với các doanh nghiệp có hoạt động trong lãnh vực môi trường, xây dựng các chương trình hoạt động chung bảo vệ MT như các hoạt động giáo dục cộng đồng, phong trào sinh viên bảo vệ MT.
 • Dựa vào sinh viên thông qua hoạt động Đoàn hội thành lập mạng lưới hoạt động bảo vệ môi trường với cộng đồng dân cư địa phương như Đoàn thanh niên, câu lạc bộ Tuổi Xanh

4. Nghiên cứu, hợp tác quốc tế

 • Xây dựng đề cương nghiên cứu, viết các dự án nghiên cứu bảo vệ môi trường tài nguyên xin nguồn vốn trong và ngoài nước
 • Liên kết với đối tác trong nước và nước ngoài để hợp tác nghiên cứu khoa học về môi trường tài nguyên
 • Thành lập trung tâm Môi trường, thuộc ĐH Hoa Sen: Dựa trên các dự án nghiên cứu đào tạo, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước, xây dựng trung tâm “Nghiên cứu và ứng dụng về Môi trường” như một đầu mối cho các liên kết với các đối tác bên ngoài. Tăng cường lực lượng chuyên môn thông qua việc mời các giáo sư giỏi trong và ngoài nước cùng tham gia.

5. Hệ thống quản lý môi trường

 • Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001
 • Trước mắt xây dụng và vận hành hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 cho cơ sở Quang Trung để làm nền tảng thực hiện trên các cơ sở khác của nhà trường.

Kết Luận

Việc xây dựng một trường học thân thiện với môi trường là xu hướng tất yếu và cấp bách trong công cuộc xây dựng xã hội bền vững. Với các hoạt động bảo vệ môi trường, chúng ta sẽ nâng cao uy tín và thương hiệu của trường Hoa Sen đối với cộng đồng trong nước và trên trường quốc tế. Đây chính là bước đi đúng đắn góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo thế hệ mới đáp ứng với tiến trình hội nhập và thích ứng các biến đổi khí hậu đang xẩy ra trên toàn cầu. Dự Dự án chỉ đạt được kết quả tốt đẹp khi chúng ta vận động được toàn bộ các thành viên của gia đình Hoa Sen với cộng đồng xung quanh cùng tham gia.